انواع صبحانه ها  در کشور های مختلف
انواع صبحانه ها در کشور های مختلف
همه ی ما بر اهمیت صبحانه واقف هستیم و برای فرزندانمان که در مدارس باید ساعات طولانی حضور داشته باشند اهمیت صبحانه چندین برابر می شود به همین دلیل در این پست به صبحانه های ملل مخ ...
ادامه
تحصیل در مدرسه و دانشگاه و شغل آینده (بخش اول)
تحصیل در مدرسه و دانشگاه و شغل آینده (بخش اول)
اگر خیلی شفاف به این بپردازیم که وظیفه ی یک مدرسه چیست ؟ ...
ادامه
مدرسه خوب و بارو های غلط
مدرسه خوب و بارو های غلط
نگاه ما نسبت به یک مدرسه خوب گاهی درگیر مسائل حاشیه ای می شود و از اصل موضوع جدا می شویم حالا در ا ...
ادامه
کلاس هوشمند ( بخش اول)
کلاس هوشمند ( بخش اول)
فکر کنم همه ی اولیا برای انتخاب یک مدرسه به هوشمند بودن آن توجه می نمایند و مهمترین شاخص یک مدرسه هوشمند ، کلاس هوشمند آن می باشد . ...
ادامه