مقالات

۸, فروردین ۱۳۹۹

بررسی اپلیکیشن گوگل پرایمر (google primer)

بررسی اپلیکیشن گوگل پرایمر (google primer)
ادامه مطلب

۸, فروردین ۱۳۹۹

بررسی اپلیکیشن آموزشی courseara

بررسی اپلیکیشن آموزشی courseara
ادامه مطلب

۸, فروردین ۱۳۹۹

بررسی اپلیکیشن art and culture

بررسی اپلیکیشن art and culture
ادامه مطلب

۱۵, اسفند ۱۳۹۸

بهترین مدرسه

* بهترین مدرسه: به نظر شما بهترین مدرسه باید چه ویژگی های ظاهری و همینطور آموزشی خاصی داشته باش...
ادامه مطلب

۹, اسفند ۱۳۹۸

مدرسه را میبرم پیش دانش آموزا ، البته با کمک شما

وقتی در مورد وضعیت حال حاضر فکر می کنیم ، فقط به یک سری آمار که پشت سر هم تکذیب می شه ، توجه م...
ادامه مطلب

۹, اسفند ۱۳۹۸

آموزش جلوگیری از انتشار ویروس در مدرسه

چطور آلودگی در مدرسه پخش می شود؟ و چطور باید جلوی انتشار ویروس و آلودگی را بگیریم...
ادامه مطلب