فارسی اول

۱۱, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس فارسی پایه اول دبستان نشانه ع و ث

آموزش درس فارسی پایه اول دبستان نشانه ع و ث
ادامه مطلب

۸, اسفند ۱۳۹۸

آموزش درس فارسی پایه اول دبستان نشانه ص

آموزش درس فارسی پایه اول دبستان نشانه ص
ادامه مطلب

۶, اسفند ۱۳۹۸

فارسی پایه اول نشانه تشدید

در این درس از فارسه پایه اول دبستان با نشانه تشدید آشنا خواهید شد....
ادامه مطلب