کلاس هوشمند ( بخش اول)


فکر کنم همه ی اولیا برای انتخاب یک مدرسه به هوشمند بودن آن توجه می نمایند و مهمترین شاخص یک مدرسه هوشمند ، کلاس هوشمند آن می باشد .  
فکر کنم همه ی اولیا برای انتخاب یک مدرسه به هوشمند بودن آن توجه می نمایند و مهمترین شاخص یک مدرسه هوشمند ، کلاس هوشمند آن می باشد . در این پست به تعریف یک کلاس هوشمند واقعی می پردازیم کلاس هوشمند از سه بخش مهم و مرتبط تشکیل گردیده است بخش اول : سخت افزار مناسب بخش دوم : نرم افزارهای آموزشی مرتبط با دروس تدریس شده بخش سوم : مدرس مسلط به استفاده از ابزار هوشمند و همه ی موارد بالا در سایه ی مدیریت متمرکز  و فنی یک مدرسه هوشمند می باشد اگر به بخش اول بپردازیم باید به این نکته دقت نماییم که چقدر انتخاب سخت افزارهای مناسب محیط آموزشی می تواند در عملکرد مدرسه نقش داشته باشد اگر مدرسه زیر ساخت مناسبی برای استفاده از این ابزار آماده ننماید تا انتها معلمین نمی توانند به درستی از امکانات آن استفاده نمایند و در نتیجه بازخورد مناسبی از یک مدرسه هوشمند را نخواهیم داشت در بخش دوم می توان اهمیت محتوای هوشمند و اینتراکتیو و چندرسانه ای را در انتقال دانش به دانش آموزان و دانش پژوهان پراهمیت دانست به طوریکه محتوا ها با سازگاری و دقت بسیار بالایی نسبت به کتاب ها طراحی شده اند که هم بتوانند آموزش را انتقال دهند و در کنار آن شوق یادگیری را در دانش آموزان بالا ببرند . در خلال آماده سازی این ابزار باید به آموزش معلمین در دوره های ضمن خدمت  پرداخت و به صورت هوشمندانه ای این دوره ها را به صورت متوالی ادامه داد . زمانبندی مناسب و ارتفای کیفی و کمی سیستم های هوشمند سازی از نکات بارز در یک مدرسه هوشمند می باشد .