مدرسه خوب و بارو های غلط


نگاه ما نسبت به یک مدرسه خوب گاهی درگیر مسائل حاشیه ای می شود و از اصل موضوع جدا می شویم حالا در این پست میخواهیم به این بپردازیم اصل موضوع در انتخاب یک مدرسه خوب چیست ؟ برای پیدا کردن جواب بالا باید کمی به عقب برگردیم
نگاه ما نسبت به یک مدرسه خوب گاهی درگیر مسائل حاشیه ای می شود و از اصل موضوع جدا می شویم حالا در این پست میخواهیم به این بپردازیم اصل موضوع در انتخاب یک مدرسه خوب چیست ؟ برای پیدا کردن جواب بالا باید کمی به عقب برگردیم تا آنجا عقب برگردیم که به دلیل ایجاد و تاسیس مکتب خانه ها و مدارس بپردازیم مدارس ایجاد شدند بدلیل نیازی که در جامعه بوجود آمده بود نیاز آموزش نیاز آموزش به زندگی یا به طور دقیق تر نیاز به آموزش روش های صحیح زندگی کردن حالا پس هدف را پیدا نمودیم فرزندانمان راهی مدارس می شوند تا روش های صحیح زندگی کردن را بیاموزند همان مهارت های زندگی در مدارس که متاسفانه به یکساعت درس ختم می گردد و آن هم نمره ندارد و به قول خودمان اگر درسی نمره نداشته باشد پس اهمیتی ندارد درگیر مسائلی شده ایم که اهمیتی ندارند و جالبتر اینکه برای ما در حال حاضر اصل موضوع شده اند در پیچ و خم مسیر گم شده ایم اما کوچکترین نگاهی به نتیجه و هدف واقعی رفتن به مدرسه و آموزش نمی اندازیم در پست های بعدی بیشتر در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد