تحصیل در مدرسه و دانشگاه و شغل آینده (بخش اول)


اگر خیلی شفاف به این بپردازیم که وظیفه ی یک مدرسه چیست ؟ فکر کنم جواب آن بی بدیل آماده سازی خوب و مناسب با شرایط جامعه ی حال حاضر برای  دانش آموزان می باشد آماده سازی دانش آموز با شرایط آن جامعه در این پست به این نمی پردازیم که مدارس در این بخش چقدر خوب عمل می نمایند
اگر خیلی شفاف به این بپردازیم که وظیفه ی یک مدرسه چیست ؟ فکر کنم جواب آن بی بدیل آماده سازی خوب و مناسب با شرایط جامعه ی حال حاضر برای  دانش آموزان می باشد آماده سازی دانش آموز با شرایط آن جامعه در این پست به این نمی پردازیم که مدارس در این بخش چقدر خوب عمل می نمایند برای بررسی در مورد پست بالا می توانید وارد لینک زیر گردید http://iransch.com/news/view?id=3670 بخش مهم و اصلی آن ، بخش کار و شغل آینده ی فرزندانمان می باشد به طوریکه این بخش بسیار پر اهمیت می باشد آنقدر پر اهمیت که باید در انتخاب شغل هم به دقت واکاوی کرد اما شغل ، دانشگاه و در ابتدا مدرسه یک مسیر به هم پیوسته هستند که باید در انتخاب شغل با تحقیق کامل آینده نگری کرد و سپس آموزش مدرسه و دانشگاه را با جهت شغلی تنظیم نمود انتخاب شغل یک انتخاب آینده می باشد و باید شرایط آینده را با مشورت های دقیق و استفاهد از مشاورین خبره بر اساس استعداد ها و علاقه مندی دانش آموزان سنجید که همه ی ما بر علاقه مندی دانش آموز برای آینده خود واقف هستیم متاسفانه تصمیمات اشتباهی هم از سوی اولیا گرفته می شود که می توان برخی از آن ها را نام برد : حذف علاقه مندی فرزند در تصمیم گیری آینده عدم شناسایی استعداد برای آینده فرزندان اصرار بر علاقه مندی ها و تصمیمات خودشان عدم مشاوره پذیری از افراد خبره عدم توجه به بازار آینده تمرکز بر روی شغل های پرمخاطب امروز بدون در نظر گرفتن آینده نگری اگر به دقت به موارد بالا بپردازیم میبینیم که می توان این بخش مهم زندگی دانش آموزان را با رویه مثبت طی نمود