مجتمع آموزشی معرفت

این بخش بزودی تکمیل می گردد.

البرز ، کرج ، فردیس ، فلکه دوم ، خیابان ۱۷ جدید شهید موسوی ، وسط خیابان ، پلاک ۱۸