اطلاعات مدرسه
آئین روشن دبستان

کامرانیه جنوبی خیابان شهید دزم جو پلاك 54

26111595
آساره خرد دبستان

خ زعفرانیه خ آصف ك نشاط پ11

22434095
اندیشه سبز دبستان

مینی سیتی /شهرك شهیدمحلاتی /فاز2

22468097
ایران دبستان

تجریش /م قدس/خ رضایی/خ ریسی / پ 30

22214644
بهار اوشان دبستان

اوشان بلوار اوشان بلوار امام خمینی خیابان فرهنگ مجتمع شهید نامجوپلاك 1

26520066
تدبیر دبستان
ولنجک 22413344
تزکیه دبستان

ازگل گلچین جنوبی پ11

22489812
تقوا دبستان

کامرانیه شمالی - کوچه فروغ - پلاك 10

22286292
خاتم دبستان
اعجازی 26707478
رشد دبستان

دزاشیب

22214955