برترین ویژگی های بهترین دبیرستان تهران

 

در روزهایی هستیم که والدین به دلیل مشغله ی کاری سعی دارند مدرسه ای را بیابند تا با پرداخت  مبالغ بالا ، فرزندشان در آن محیط آموزشی تعلیم و تربیت یابند. لذا بهترین مدرسه، محیطی است که شرایطی را برای بروز و نمایان شدنِ توانایی ها و استعدادهای دانش آموزان فراهم آورد و به تفاو تهای فردیِ آ نها احترام بگذارد. و در کنار آن، والدین دانش آموزان را در امر تعلیم و تربیت فرزندانشان آگاه و مرتبط کند  و اطلاعات و نتایج خوب و به موقع از موقعیت تحصیلی و رفتاریِ دانش آموز را به آنها خبر دهند .

از دیدگاه افراد مختلف مانند مدیران، معلمان و دانش آموزان ، ویژگی های بهترین دبیرستان تهران با هم متفاوت است.

سرعتِ تغییر و تحولی که در حوزه های مختلف نظام آموزشی اتفاق می افتد  نیز موجب می شود تا این  خصوصیاتِ خوب در بلند مدت غنی تر شود.

برای اینکه یک دبیرستان در استان تهران به عنوان بهترین دبیرستان تهران شناخته شود ، از چند جهت مورد بررسی قرار می گیرد که در زیر به آن اشاره می کنیم.

۱٫ساختار فیزیکی مدرسه

  • تابلوهای دیواری
  • رعایت اصول معماری
  • زیبایی فضای مدرسه
  • کتابخانه
  • نام مدرسه
  • نمازخانه

 

 

 

  1. امکانات و تکنولوژی آموزشی مناسب مقطع تحصیلی حاضر

در بهترین دبیرستان تهران امکانات آموزشی مناسب مقاطع تحصیلیِ حاضر، نقش بسیار مهمی دارد . لذا همیشه سعی دارند تا درجهت پیشرفت و به روز رسانی آن اقدام کنند .

۳٫برنامه ها وفعالیت های مرتبط با  مدرسه

در بهترین دبیرستان تهران برنامه و فعالیت های مرتبط با مدرسه مدام بررسی و برنامه ریزی و به روز آوری می گردد.

۴.ایجاد بستری برای فعالیت های فوق برنامه برای دانش آموزان

بهترین مدرسه مدرسه ای است که، بسترهایی مانند کلاس ها و بازی تئاتر ، عضویت و شرکت در گروه سرود ، دکلمه خوانی و خواندن مقاله ، سخنگوی شورای کلاس و مدرسه بودن ، شرکت در اردوهای دانش آموزی و به دنبال آن زندگی گروهی و انجام کار دسته جمعی و حضور در محافل و.. ، فراهم می کند  و ایجاد چنین زمینه هایی برای به ثمر رساندنِ خلاقیت و استعداد دانش آموزان بسیار اثربخش است.

 

 

 

۵٫کیفیت حضورِ مدیریت ، معلمین  و کادر مجرب و مقید و پایبند به کار

معلمی یعنی عاشق بودن ، یعنی خالص بودن ، یعنی به دور از تنش یکرنگ بودن ، یعنی پایبند و مسئولیت پذیر بودن و در راه تعلیم و تربیت فداکار بودن . زمانی که شغل معلمی را انتخاب می کنی ، با دلی مملو از عشق به بخشش و عشق به تعلیم دادن و عشق به بچه های کشورت که تشنه ی دانش و آگاهی اند. در کنار معلمین این مدیریت و کادر مدرسه است که به این همه زیبایی با هدف پیشبرد اهداف متعالی و پیشرفت دانش، نظم و ترتیب می دهد .

۶٫سطح آگاهی و دانش معلمین

معلمینِ بهترین مدرسه از سطح آگاهی و دانش کافی برخوردارند و با مسائل تعلیم و تربیت و روانشناسی آشنایی کامل دارند.

 

۷٫داشتنِ چارچوب تربیتی مناسب

امر تعلیم و تربیت مجموعه ای از عشق و دانش است. اینکه فکر کنید، به تنهایی علم داشتن به موضوعی ،شما را معلم  می کند و یا فکر کنید تنها عاشق بودن در راه معلمی ، کافی باشد، هرگز اینطور نیست. در کنار علم و عشق ،داشتنِ چارچوب “تربیتی” بسیار مهم و موثر است و در کنار هم مکمل هستند.

 

 

۸٫برنامه ی آموزشی دقیق و تقویم

مدیران بهترین دبیرستان تهران دارای برنامه آموزشی دقیق و تقو یم اجرایی سالانه برای فعالیت ها و … می باشند.

۹٫تعامل بین عوامل و دانش آموزان

بین عوامل و مسئولین مدرسه با دانش آموزان و والدینشان تعامل خوبی برقرار است.

 

 

 

۱۰.فضای آموزشی مناسب و ابزار های کمک آموزشی

در بهترین دبیرستان تهران، فضای آموزشی و کلاس درس ،  متناسب با سن و پایه تحصیلی دانش آموزان پرمحتوا می باشد و به همراه ابزار های کمک آموزشی ، از جذابیت برخوردار است.

۱۱.فضای فرهنگی و هنری

بهترین مدرسه ها فضای فرهنگی، هنری و فن آوری مناسبی را برای دانشآموزان مقاطع مختلف تحصیلی مهیا می کنند.

۱۲.توجه به استعداد و توانایی های دانش آموزان

بهترین دبیرستان تهران به شکوفایی استعداد و توانایی جسمی ، هنری و فعالیت های دانش آموزان اهمیت می دهند.

۱۳٫توجه به روحیه ی دانش آموزان و ایجادفضاهای مفید برای

بهترین دبیرستان تهران به سلامتِ روحی ِدانش آموزان توجه کرده و با ایجاد بخش های تاثیرگزار و مفیدی چون کتابخانه، آزمایشگاه، اتاق خلاقیت و سالن سمعی و بصری در جهت تامین نیازهای روز دانش آموزان می کوشند.